Risale-i Nur Külliyatı Arama
   
 
  Hz. İSA
HAYATININ ÖZETİ

*  İsrailoğullarına gönderilen peygamberdir.

* Doğumu şu anda yılbaşı olarak kutlanır.

*  Otuz yaşlarına doğru peygamberliğini insanlara bildirdi. Önce Celile'de sonra Kudüs'te insanları hak dine davet etti. Yahudilerin dinini ikmal onların dine kattıklarını düzeltmek için gönderilen Hz. İsa (a.s) kendisine İncil adlı kitap verilmiştir.4 büyük kitaptan biridir.

* Hz.Meryem annesidir.İsa (a.s)'ın babasız olarak mucizevî bir şekilde doğuşu, Allah'ın dilemesinden ibaretti.

* İsrailoğulları, İsa (a.s.)'ı ve ona tâbi olanları durdurmak için pek çok yol denediler; sonunda Hz. İsa'yı öldürmeğe karar verdiler. Ancak Allah, onların planlarını etkisiz hâle getirdi. Yahudiler, İsa (a.s.)'a benzeyen birini yakalayıp astılar ve "Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük" dediler (en-Nisâ, 4/157). Öte yandan Kur'an-ı Kerîm, asıl durumu şu şekilde açıklar: "Halbuki onlar İsa'yı öldürmediler ve asmadılar. Fakat kendilerine bir benzetme yapıldı. Ayrılığa düştükleri şeyde, doğrusu şüphededirler. Onların bu öldürme olayına ait bir bilgileri yoktur. Ancak kuru bir zan peşindedirler. Kesin olarak onu öldürmediler, bilakis Allah, onu kendi katına yükseltti. Allah güçlüdür, hâkimdir" (en-Nisâ, 4/157-158).

* İsa (a.s) ayette de belirtildiği gibi, öldürülmeden göğe yükseltilmiştir. Mezarı dünyada değildir. Ayrıca Mi'rac'da, peygamberimiz kendisini görmüştür.

* Hz. Mehdi döneminde tekrar dünyaya indirilecek ve Hz.Mehdi'ye tabi olacaktır.

* Hz. İsa (a.s) gökten Arz-ı Mukaddes'e inecek, elinde bir kargı olacak; Afik denilen bir yerde ortaya çıkacak ve Kargı ile Deccâl'ı öldürecek ve sabah namazında Kudüs'e gelecektir. İmam kendi yerini ona vermek isteyecek fakat o İmâm'ın gerisinde Hz. Peygamber (s.a.s)'ın şeriatına uygun olarak namazını kılacaktır. Sonra domuzu öldürecek ve haçı kıracak, sinagoglar ve kiliseleri yıkacak ve kendisine iman etmeyen bütün hristiyanlarla savaşacaktır.

* Hz. İsa (a.s) nüzûlünden sonra kırk sene daha yaşayacak, öldüğünde müslümanlar namazını kılacak ve İslâm dinine uygun olarak gömülecektir.

MUCİZELERİ

1- Beşikteyken konuştu.

2- Ölüleri diriltirdi.Bilhassa dört ölüyü dirilttiği meşhurdur.
Bunlar Sam bin Nûh,Şeddad bin Âd,Mâsân bin Mâlân ve
Beni İsrail'den bir çocuktur.

3- Anadan doğma kör olanları sağlamlar gibi gödürür,bir
 cilt hastalığı olan baras illetini iyi ederdi. Eliyle
 hastaya dokunguğunda iyi olurdu.Eliyle mesh etmek
 sûretiyle hastaları tedâvi ettiği için kendisine Îsâ-i Mesih
 dendi.(Mâide sûresi:110)

4- Âl-i İmrân sûresi 49. âyetinde bildirildiği gibi kavminin
 yedikleri veya yemek üzere sakladıkları şeyleri haber verdi.

5- Mâide sûresi 110. âyetinde bidirildiği gibi çamurdan
kuş yapıp üzerine üfleyince, Allahü teâlânın izniyle
 canlanıp kuş olurdu.

6- Mâide sûresi 114. âyetinde bildirildiği üzere Havârîler
içinde yiyecek bulunan bir sofranın indirilmesini teklif ettiler.
Hazret-i Îsâ ellerini kaldırıp duâ edince,ekmeği ve eti
bulunan bir sofra indi.

7- Îsâ aleyhisselâm uykudayken yanında her konuşulanı ve
 yapılanı bilirdi.

8- Ne zaman istese ellerini göğe kaldırıp duâ edınce o
anda yemek ve meyveler önüne gelirdi.

9- Îsâ aleyhisselâm Yahûdîlerden (Benî İsrâil) uzak olduğu
 hâlde sözlerini ve gizli hallerini bilirdi.

Hz.ISA (a.s) ın Tesbihatı

Subhanel baisil varis

Subhanel kaimiddaim

Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim

( El-Kulubu'd Daria'dan )
 
Reklam
 
 
 
Sitene Ekle
 
Bugün 5 ziyaretçi (56 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Risale-i Nur Külliyatında Arama ve Araştırma