Risale-i Nur Külliyatı Arama
   
 
  Hz. MÛSA
HAYATININ ÖZETİ

* Allah Teâlâ'nın, dört büyük kitaptan biri olan Tevrat'ı verdiği ve yeryüzünde dinini tebliğ edip, hakim kılması için gönderdiği Ulu'l-Azm* peygamberlerden biridir.

* Hz. İbrahim (a.s)'in soyundan olup,İsrailoğullarını islah etmek ve onları Allah Teâlâ'nın dilediği nizama kavuşturmakla görevlendirilmişti.

* Kavmine zulmeden ve ilâhlık iddiasında bulunan Firavun'a karşı tevhid yolunda mücahede etti. Bu uğurda, bütün peygamberlerin karşısına çıkan güçlükler, onun da karşısına çıktı.

* Allah Teâla, Musa (a.s)'yı Firavun'a, imana davet için gönderdiğinde, Hz. Harun (a.s)'u da ona yardımcı olarak seçmiş ve görevlendirmişti. Hz. Musa (a.s) Allah Teâla'ya şöyle dua ederek, kardeşi Harun (a.s)'u kendisine yardımcı yapmasını istemişti: "Bir de bana ehlimden bir vezir, (yardımcı) ver. Kardeşim Harun'u (ver)" (Tâhâ, 20/29-30).

* Firavuna gelen bir haber "İsrailoğulları içinden bir çocuk dünyaya gelecek, Mısırlıların helâkına ve senin krallığının yok olmasına sebep olacak. Doğacağı zaman da iyice yaklaştı."

* Bu haber üzerine bütün erkek çocukları öldürttü.Nüfus azalınca bir yıl öldürüp diğer yıl öldürmedi.Hz.Musa (a.s) öldürülmeyen yılda doğmuştur.

* Korkudan annesi kendini bir sepete koyup nehire bırakmıştır ve daha sonra Firavunun hanımı onu bulup evlat almış ve sarayında yeni hayatı başlar.

* Gençliğinde vurduğu bir tokatla birinin ölümüne sebep olmuştur.

* Peygamberliğinden sonra Firavunu tebliğ etmiş ve savaşmış kaçarken denizi asası ile ortadan ikiye ayrılması ve sular inince peşinden gelen Firavunun son anda secde etmesi.

* Hz.Hızır (a.s) ile kısa bir yolculuğu olmuştur.

MUCIZELERI

1- Asâsi ejderhâ (büyük yilan) olurmus.

2- Sag elini koynuna sokup çikarinca, günes gibi parlarmis. Bu nûru gören düsmanlari kaçisirlarmis.

3- Kavmiyle Kizildeniz'in kenarina gelince asâsini vurup denizde yol açmis.

4- Tih sahrâsinda kavminin susuz kalip, su istemeleri üzerine asâsini bir tasa vurup Beni Isrâil'in kabileleri adedince, on iki pinar akitmis.

5- Firavun ve Kipti kavmi Isrâilogullarina zulüm ettigi ve Mûsâ`ya inanmayip isyân ettiklerinde, Allah, Mûsâ'ya tûfân mûcizesini vermis. Çok siddetli yagmur yagmis. Öyle bir karanlik ve firtina olmus ki, kimse evinden disari çikamamis. Ayin ve günesin isigi görünmez olmus... Kibtilerin evlerini su basmis. Ayakta durur olmuslar. Su bogazlarina kadar yükselmis. Isrâilogullarinin evlerine ise bir damla su girmemis. Firavun ve Kibti kavmi, bu belânin kaldirilmasini ve iman edeceklerini söylemisler. Musa kaldirmis fakat yine imân etmemisler ve baska belâlara dûçâr olmuslar.

6- Kibti kavminin ekinlerini, meyvelerini ve giydikleri elbiselerini, evlerinin tavanlarini yiyen çekirge sürülerinin istilâsina ugramalari mûcizesi. Bu çekirgeler Istâilogullarina hiç dokunmayip, Firavun'un kavmi Kibtilere musallat olurlarmis.

7- Kumnel yâni bit ve ekin böcegi denen haseratin Mûsâ`in mûcizesi olarak kibti kavmine musallat olmus.

8- Kurbaga mûcizesi, Kibti kavmi her belâya tutuldukça, belâ kaldirildiginda iman edeceklerini söylemelerine ragmen, sözlerinden vazgeçmeleri üzerine üst üstüne belâya tutulmuslar. Kurbagalarin istilâsina ugramalari da siddetli belâlardan biridir. Kurbagalar, yiyeceklerine, içeceklerine düser, kalirlarmis. Bir söz söylemek isteseler agizlarini açarken birkaç küçük kurbaga agizlarindan midelerine girerlermis. Geceleri üzerinde toplanan kurbagalarin seslerinden uyuyamazlarmis. Firavun, bu belâ kaldirildigi takdirde, iman edecegini söylemesine ragmen, belâ kalkinca yine iman etmemis.

9- Kan belâsi. Misir'da bulunan bütün sular, Kibtilerin kaplarina doldurulurken kan hâlini alirmis. Böylece susuzluktan çâresiz kalmislarmis. Isrâilogullarina ise böyle bir sey olmazmis.

10- Isrâilogullarindan biri öldürüldügü vakit kimin öldürdügü bilinemeyince, Mûsâ`in duâsi ile ölü dirilip, kendisini öldüreni söylemis.

11- Kavmiyle Tih çölüne geldigi zaman, kavminin yiyecegi kalmadigi için, Mûsâ`ya gelerek çoluk-çocugumuzla açliga dayanamiyoruz, dediklerinde Mûsâ duâ ettmis. Kudret helvasi ve bildircin kebabi inmis havadan. Her ne zaman isteseler önlerinde hazir olurmus.

12- Duâsi ile kurakliktan kavrulup kuruyan ekinler, otlaklar ve meyveler eski hâlini alirmis.

13- Tih sahrâsinda bulunan Isrâilogullarinin durumunu merak edince bir kurt gelip onlarin durumunun nasil oldugunu Musa`ya söylemis.

14- Duâsiyla sari dikenler altin olurmus.

15- Yolculukta Mûsâ'ya uzun mesâfeler kisalir, kisa zamanda çok uzak yollar katedermis.

16 - Allahu Teala ile konuşması.

İBRETLER

* Zulmü ana rahmine kadar vardıran Firavn’un kalesinin içten fethedilişinin en müstesna örneğidir Hz Musa, Fir’avn’un sarayında büyümüştür ve Fir’an’un eşi Asiye hanım da mü’min hanımlardandır.

Hz.MUSA (a.s) ın Tesbihatı

Subhane men la yagtadi ala ehli memleketih

Subhane men fi uluvvihi dani ve fi dunuvvihi ali ve fi işrakihi münir ve fi sultanihi kaviy ve fi mülkihi aziz.

Allahümmelekel hamdü ve ileykel müşteke ve entel müsteanü ve la ve la havle ve la kuvvete illa illa billahil aliyyil azim.

Elhamdulillahirabbilalemin.

Allahümecal hayra aduvvi beyne ayneyhi ve şerrehu tahte ricleyhi

Allahümme inni edreu bike fi nehrihi ve esteinü bike aleyhi

ve euzü bike bi izzetike ve kudretike ente azimün fevka arşike min fevkissemai

fe la yesifu azametike ehadün min halkike ya Allah

Subhanallahi ma a'zeme şe'nehu la ilahe illalah

Subhanallahi ma a'lemallah la ilahe illalah Muhammedün resulullahi La ilahe illallahül halimül kerim

Subhanallahi rabbil arşil azim

Velhamdülillahirrabbilalemin .

( El-Kulubu'd Daria'dan )

    Firavunun Son Anda Secde  Etmesi ve Kur'an da onun Cesedinin Saklanıcagının Söylenmesini Kanıtlayan videolardır

         İngilterede Firavunun Müzedeki Cesedi ;

 

 

 
Reklam
 
 
 
Sitene Ekle
 
Bugün 5 ziyaretçi (49 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Risale-i Nur Külliyatında Arama ve Araştırma